Ông LÊ VĂN SÁU, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi:

Quan tâm trẻ em nghèo hơn nữa

Mới đây, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp gala mang tên “5 mùa gieo hạt” để tổng kết 5 năm thực hiện “Cặp lá yêu thương”.

Đây là chương trình thiện nguyện nhằm kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân có tấm lòng nhân ái để “trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời” đối với các em học sinh nghèo hiếu học trong cả nước. Gala “5 mùa gieo hạt” nhắn nhủ nhiều điều với chúng ta, trước hết là các cấp ủy, đảng viên, công nhân viên… có trách nhiệm chăm lo cho đời sống của người dân để xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Chương trình “Cặp lá yêu thương” đem lại hiệu quả rất thiết thực. Ngoài việc kết nối các nguồn tài trợ để xây dựng nhà ở cho người nghèo, xây dựng các điểm trường cho vùng khó khăn, chương trình còn trao cơ hội đi học cho hơn 3.600 học sinh nghèo để đến năm học này, một số em đã bước vào trường đại học. Cơ hội đổi đời là điều thấy rõ. Chương trình cũng đã chuyển hơn 51,6 tỉ đồng do 11.589 tổ chức, cá nhân ủng hộ tới nơi cần đến.

Hiện nay, cả nước còn trên 1 triệu hộ nghèo, chưa kể thiên tai đang hoành hành dữ dội ở các tỉnh miền Trung thì con số học sinh nghèo hiếu học cần được giúp đỡ đến trường sẽ phải còn nhiều hơn thế. Điều này đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền phải chung tay hơn nữa, bằng nhiều chủ trương, biện pháp và hành động cụ thể để chăm lo trước hết là cho con em nghèo ở chính địa phương mình, sau đó là cùng cả nước chăm lo cho thế hệ tương lai.

Thực tiễn cho thấy ở địa phương nào mà cấp ủy quan tâm, chính quyền sâu sát, cán bộ nhiệt tình thì ở đó dù điều kiện còn khó khăn, kinh tế chưa dồi dào nhưng trẻ em vẫn đến trường học hành đến nơi đến chốn. Đây phải là việc được đề ra cụ thể trong định hướng hoạt động của mỗi cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Ông TRẦN VĂN BÌNH – Chi bộ tổ dân phố 5, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình:

Tăng cường định hướng thông tin

Thực tiễn vừa qua cho thấy việc định hướng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng đã được các cấp ủy tích cực triển khai đến cán bộ, đảng viên hưu trí, tạo được sự thống nhất trong việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Tại nhiều địa phương, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hăng hái hiến đất, hiến tài sản, ngày công để xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, bộ mặt thôn quê ngày càng xanh, sạch, đẹp; đường làng, ngõ xóm được mở rộng, bê-tông hóa… Điều này khẳng định khi tư tưởng thông suốt thì mọi việc được người dân đồng tình ủng hộ cao. Muốn thế thì đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được chú trọng và nâng cao.

Hiện nay, dưới sự tác động của cơ chế thị trường và sự bùng nổ của các kênh thông tin, nhất là mạng xã hội, xuất hiện những kênh không chính thống của thế lực thù địch hay các phần tử bất mãn, chống đối lại đường lối, chủ trương của Đảng. Thông tin từ những kênh này đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân mắc phải sai lầm, bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo phục vụ cho mục đích của chúng trong việc chống phá Đảng, nhà nước ta.

Để việc định hướng thông tin đúng, chính xác, kịp thời, nhằm tạo dư luận tốt trong xã hội, theo chúng tôi, cần thực hiện một số giải pháp sau: Thứ nhất, đối với địa phương có những thông tin trái chiều thì phải huy động các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tiếp công dân, tuyên truyền, giải thích và vận động nhân dân cùng thực hiện. Thứ hai, tăng cường cán bộ bám sát cơ sở, các điểm nóng để nắm bắt dư luận xã hội, những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải thích những vướng mắc và tuyên truyền, vận động giúp người dân dễ hiểu.

Thứ ba, củng cố và phát huy mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội để kịp thời định hướng thông tin chính thống cho quần chúng nhân dân. Thứ tư, kịp thời nắm bắt thông tin không chính thống trên các trang mạng, thông qua hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội các cấp để nhanh chóng định hướng thông tin đúng, tạo dư luận tốt và sự đồng thuận cao trong nhân dân.